artykuł nr 1

Komornik Sądowy Wojciech Szlichta

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00046990/2 i nr KW SW1D/00046989/2 - treść obwieszczeń