główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko stażysty

Ogłoszenie o konkursie - treść dokumentu

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - treść dokumentu

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu  - treść dokumentu

 

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu  - treść dokumentu

 

Wyniki konkursu  - treść dokumentu