główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego - treść dokumentu

Załącznik nr 1 do zarządzenia - treść dokumentu

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu - treść dokumentu

Wynik konkursu - treść dokumentu