główna zawartość
artykuł nr 1

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2017 rok

W związku z obchodami w dniu 19 października 2017r. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz w dniach 16-20 października 2017r. Tygodnia Mediacji Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie włącza się do działań na rzecz promocji mediacji poprzez zorganizowanie spotkań mediacyjnych mających na celu  rozpropagowanie wśród lokalnej społeczności idei mediacji. Odbędą się one w dniach 17 października 2017r. w godz. 15.00-18.00 oraz 20 października 2017r. w godz. 13.00-16.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51, pokój 507A (V piętro).

Spotkania będą prowadzić mediatorzy: Ewa Gulka, Agnieszka Jaróg oraz Andrzej Sokołowski.

Każde spotkanie podzielone będzie na dwie części:

I część – mini wykład połączony z prezentacją – przedstawienie idei mediacji, jej adresatów, zakresu stosowania mediacji, prezentacja poszczególnych etapów mediacji, zasad charakteryzujących proces mediacji, cech mediatora,

II część – indywidualne spotkania z mediatorami.

Spotkania mediacyjne są skierowane do wszystkich zainteresowanych pozasądowym rozwiązaniem sporu - do prawników (zarówno tych zatrudnionych w instytucjach państwowych, jak i prowadzących własne kancelarie), dyrektorów i pracowników szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (mediacje rówieśnicze), przedstawicieli policji, służby więziennej (mediacje karne), osób prowadzących działalność gospodarczą (mediacje gospodarcze), osób zatrudniających pracowników (mediacje pracownicze) oraz osób, które w swojej pracy zawodowej lub życiu prywatnym stykają się ze sporem, konfliktem (mediacje cywilne, rodzinne).

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach mediacyjnych i w miarę możliwości prosimy o potwierdzenie chęci wzięcia w nich udziału

- telefonicznie (74/ 6334 130),

- bądź e-mailowo (administracyjny@dzierzoniow.sr.gov.pl)

do dnia 10 października 2017r.

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.

08.09.2017

Internetowy Lokalny Portal Informacyjny

ddz.doba.pl

Sąd Rejonowy
w Dzierżoniowie

zamieszczenie
w lokalnym portalu informacyjnym zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach mediacyjnych

2.

17.10.2017r.

godz.

15.00-18.00

Sąd Rejonowy
w Dzierżoniowie,

ul. Świdnicka 51

pokój 507A (V piętro)

Sąd Rejonowy
w Dzierżoniowie

spotkanie mediacyjne:

I część – mini wykład, prezentacja

II część – indywidualne spotkania z mediatorami

3.

20.10.2017r.

godz.

13.00-16.00

Sąd Rejonowy
w Dzierżoniowie,

ul. Świdnicka 51

pokój 507A (V piętro)

Sąd Rejonowy
w Dzierżoniowie

spotkanie mediacyjne:

I część – mini wykład, prezentacja

II część – indywidualne spotkania z mediatorami