główna zawartość
artykuł nr 1

  • Wniosek o odroczenie wykonania - kary pozbawienia wolności - albo kary ograniczenia wolności
   80 zł
  • Wniosek o - udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności - Albo kary aresztu
   60 zł
  • Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
   45 zł
  • Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
 • - Pierwszy wniosek bez opłat
  - Ponowny wniosek
  2 % od kwoty  objętej
  wnioskiem, nie
  mniej jednak niż
  25 zł,
  • Wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności albo środka karnego
   45 zł
  • Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności
   100 zł
  • Wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 kkw
   100 zł
  • Wniosek o zatarcie skazania
   45 zł,
  • Prośba o ułaskawienie - Pierwsza prośba bez opłat, - Ponowna prośba
   45 zł
  • Wniosek o wznowienie postępowania
   150zł
  • Prywatny akt oskarżenia
   300 zł
  Opłaty kancelaryjne:
  1. Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek - opłata kancelaryjna w wysokości 6 zł za każdą stronę,
  1 zł za każdą stronę kserokopii pisma

  2. Wniosek o wydanie odpisu wyroku, odpisu wyroku z klauzulą prawomocności, odpisu wyroku z klauzulą wykonalności.
  6 zł

  Uwaga!
  1. dla oskarżonego - skazanego - 1 odpis bez opłat
  2. dla pokrzywdzonego odpis za zgodą sądu - opłata sądowa
  3. dla oskarżyciela posiłkowego - opata sądowa