główna zawartość
artykuł nr 1

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem orac członkom ich rodzin - treść dokumentu

Wykaz podmiotów które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - treść dokumentu