główna zawartość
artykuł nr 1

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie dostępny jest pod adresem:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Nr 14/16 z dnia 6 kwietnia 2016r. uruchamia się z dniem 1 maja 2016r. Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Uruchomienie Portalu Informacyjnego ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy dokonać rejestracji wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem https://portal.wroclaw.sa.gov.pl. Następnie należy zgłosić się osobiście w jednym z sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego w celu weryfikacji danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Pomyślna weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracownika sądu potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik. Zweryfikowany użytkownik podpisuje oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiące załącznik do Regulaminu. Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.