główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2019 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji należących do Sądu. Szczegóły postępowania:

  1. Ogłoszenie o przetargu - treść dokumentu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - treść dokumentu
  3. Odpowiedź na zapytania do postępowania - treść dokumentu
  4. Odpowiedź na zapytanie do postępowania. Poprawiony formularz ofertowy - treść dokumentu
  5. Odpowiedź na zapytania do postępowania - treść dokumentu
  6. Informacja z otwarcia ofert - treść dokumentu

  7. Wybór najkorzystniejszej oferty - treść dokumentu