główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na ochronę w 2019 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ochrony obiektu, osób i mienia. Szczegóły postępowania:

  1. Ogłoszenie o przetargu - treść dokumentu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - treść dokumentu
  3. Odpowiedź na zapytanie do postępowania - treść dokumentu
  4. Informacja z otwarcia ofert - treść dokumentu

  5. Wybór najkorzystniejszej oferty - treść dokumentu