główna zawartość
artykuł nr 1

Właściwość miejscowa i rzeczowa

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie należy do okręgu świdnickiego w apelacji wrocławskiej.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie swoją właściwością obejmuje:

 1. Miasta:
  • Bielawa
  • Dzierżoniów
  • Pieszyce
  • Piława Górna
 2. Gminy:
  • Dzierżoniów
  • Łagiewniki
  • Niemcza

Wydziały w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie:

I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu.

II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw ustawy z obszaru właściwości tego Sądu.

V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.