główna zawartość
artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie

siedziba Sądu Rejonowego

artykuł nr 2

Odmowa przyjmowania przez komornika spraw z wyboru

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 z późn. zm.) zawiadamia się, że w I półroczu 2020r. u:
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Kozaka - Kancelaria Komornicza nr I w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr II w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - zastępcy Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr IV w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Pawła Wilka - Kancelaria Komornicza nr V w Dzierżoniowie
zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 4 rzeczonej ustawy.

 

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 z późn. zm.) zawiadamia się, że w II półroczu 2019r. u:
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Kozaka - Kancelaria Komornicza nr I w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr II w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anny Szeląg-Adamczyk - Kancelaria Komornicza nr III w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - zastępcy Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr IV w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Pawła Wilka - Kancelaria Komornicza nr V w Dzierżoniowie
zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 4 rzeczonej ustawy.

artykuł nr 3

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 sierpnia 2019r. uległa zmianie ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zachęcamy do zapoznania się ze znowelizowanym aktem prawnym - treść dokumentu.

artykuł nr 4

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty...

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

artykuł nr 5

Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów...

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych.

artykuł nr 6

Broszura informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości...

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą "Upadłość konsumencka - poradnik"

artykuł nr 7

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w...

Dostrzegając potrzebę usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

artykuł nr 8

Informacja dla mediatorów oraz biegłych psychologów

Informacja dla mediatorów oraz biegłych psychologów w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.